Ugrás a tartalomhoz

MKB Alapkezelő

az általa kibocsátott alapok nevében az alábbiakat nyilatkozza:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szabályozza a fenntarthatósági közzétételeket.

A Rendelet 2. cikk 1. pont 17-es alpontja az alábbi meghatározást adja:

17.„fenntartható befektetés”: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

Az MKB Alapkezelő Zrt. nagy figyelmet fordít a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása és e folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevételére.

Az MKB Alapkezelő Zrt. a felkészülés időszakában van, azaz jelenleg nem tudja a jogszabályi keretrendszer szerint figyelembe venni a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, ugyanakkor szándékunkban áll figyelembe venni e káros hatásokat.

Az Alapkezelő jelen döntésének legfőbb indoka, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő mértékben olyan a szabályozó hatóságok által elfogadott gyakorlatok és publikált jogalkalmazói elvárások, amely alapján ezen elvárásokat megfelelő szakmai színvonalon saját gyakorlatába építhetné.

A felkészülés során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe, illetve az alábbi folyamatainkat érinti:

  • a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló politikáikra vonatkozó információk;
  • a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások és az ezekkel kapcsolatban hozott – vagy adott esetben tervezett – intézkedések leírása;
  • adott esetben a 2007/36/EK irányelv 3g. cikke szerinti szerepvállalási politikák rövid összefoglalója;
  • a felelősségteljes üzleti magatartási kódexeknek és az átvilágításra és a jelentéstételre vonatkozó, nemzetközileg elismert standardoknak való megfelelésükre, és adott esetben a Párizsi Megállapodás célkitűzéseihez való igazodásuk mértékére.
  • a javadalmazási politikába kell foglalni és információt kell nyújtani arról, hogy hogyan biztosítja az Alapkezelő e politikák összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával, és ezen információkat honlapjaikon közzé kell tenniük.
  • a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéseikbe való integrálásának módja
  • a fenntarthatósági kockázatok által az általuk kínált pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei
  • Az Alapkezelő honlapján is közzéteszi és folyamatosan elérhetővé teszi a fenti információk releváns részeit

Az Alapkezelő a felkészülést megkezdte, amennyiben a fenti folyamatok és szabályozások elkészülnek közleményben tájékoztatjuk Befektetőinket.